New articles

28.02.2021

Summary of the Draft Federal Clinical Guidelines for Osteoporosis

Grebennikova Tatiana A, Belaya Zhanna E, Melnichenko Galina A., Rozhinskaya Liudmila Y., Tsoriev Timur T., Dzeranova Larisa K., Dedov Ivan I., Mamedova Elizaveta O., Nikankina Larisa V., Pigarova Ekaterina A., Tarbaeva Natalya V., Chernova Tatiana O., Belova Ksenia Y., Biryukova Elena V., Drapkina Oksana M., Dreval Aleksandr V., Ershova Olga B., Zagorodniy Nikolay V., Kryukova Irina V., Lesnyak Olga M., Marchenkova Larisa A., Nikitinskaya Oksana A., Rodionova Svetlana S., Skripnikova Irina A., Toroptsova Natalia V., Farba Leonid Ya., Yureneva Svetlana V., Yakushevskaya Oksana V., Dudinskaya Ekaterina N., Tkacheva Olga N., Kanis John A, Petryaykin Alexei V, Ilyukhina Olga B
10.14341/osteo12373
A summary of the draft federal clinical guidelines on osteoporosis developed by members of the Russian Association of Endocrinologists, the Russian As...
28.02.2021

Summary of the draft federal clinical guidelines for osteoporosis

Belaya Zhanna E., Rozhinskaya Lyudmila Y., Grebennikova Tatiana A., Kanis John A., Pigarova Ekaterina A., Rodionova Svetlana S., Toroptsova Natalya V., Nikitinskaya Oksana A., Skripnikova Irina A., Drapkina Oksana М., Ershova Olga V., Biryukova Elena V., Lesnyak Olga М., Tsoriev Timur Т., Belova Kseniya Y., Marchenkova Larisa А., Dzeranova Larisa K., Dreval’ Aleksandr V., Mamedova Elizaveta O., Tkacheva Olga N., Dudinskaya Ekaterina N., Nikankina Larisa V. , Farba Leonid Y., Chernova Tatyana O., Yureneva Svetlana V., Yakushevskaya Oksana V., Ilyukhina Ol’ga B., Kryukova Irina V., Tarbaeva Natalya V., Petryaykin Alexey V., Zagorodniy Nikolay V., Mel’nichenko Galina А., Dedov Ivan I.
10.14341/osteo12710
A summary of the draft federal clinical guidelines on osteoporosis developed by members of the Russian Association of  Endocrinologists, the Russian A...
28.02.2021

Сборник тезисов VII Российского конгресса по остеопорозу. Часть 2

Editorial article
10.14341/osteo12711

Popular articles

03.12.2019

Standards of specialized diabetes care. Edited by Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Yu. 9th edition

Dedov Ivan I., Shestakova Marina V., Mayorov Aleksandr Y., Vikulova Olga K., Galstyan Gagik R., Kuraeva Tamara L., Peterkova Valentina A., Smirnova Olga M., Starostina Elena G., Surkova Elena V., Sukhareva Olga Y., Tokmakova Alla Y., Shamkhalova Minara S., Jarek-Martynova Ivona Renata, Artemova Ekaterina V., Beshlieva Diana D., Bondarenko Olga N., Volevodz Natalya N., Grigoryan Olga R., Gomova Irina S., Dzhemilova Zera N., Esayan Roza M., Ibragimova Liudmila I., Kalashnikov Viktor Y., Kononenko Irina V., Laptev Dmitry N., Lipatov Dmitry V., Motovilin Oleg G., Nikonova Tatiana V., Rozhivanov Roman V., Shestakova Ekaterina A.
10.14341/DM221S1
Dear Colleagues! We are glad to present the 9th Edition (revised) of Standards of Diabetes Care. These evidence-based guidelines were designed to sta...
27.07.2018

Autosomal dominant hypophosphataemic rickets is associated with mutations in FGF23 gene in child from Russia

Kulikova Kristina S., Vasiliev Eugeny V., Petrov Vasily M., Tiulpakov Anatoly N.
10.14341/pm9661
Autosomal dominant hypophosphatemic rickets (ADHR) is a rare disorder characterized of renal phosphate wasting and rickets/osteomalacia. ADHR is cause...
15.03.1998

Sakharnyy diabet v Rossiyskoy Federatsii: problemy i puti resheniya

Dedov Ivan Ivanovich
10.14341/2072-0351-6209
Актуальность сахарного диабета (СД) определяется исключительно быстрым ростом заболеваемости. Проблема обеспечения больных диабетом качественными лека...